Controle noodverlichting

Controle noodverlichting

In het kader van de Arbo-wet is het Arbeidsomstandighedenbesluit van kracht. In dit besluit
staat de veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats centraal. De werkgever draagt hiervoor
de verantwoordelijkheid en is verplicht te zorgen voor de aanwezigheid van vluchtwegen en 
nooduitgangen.

Noodverlichting is in dit kader één van de noodzakelijke voorzieningen, omdat deze een veilig
gebruik van de vluchtwegen en nooduitgangen mogelijk maken.

Volgens de normen NEN 1010 en NEN 1838 moeten vluchtwegen met minimaal 1 Lux verlicht
worden en bij stroomuitval moet dit een uur gegarandeerd zijn. Accu’s verliezen na verloop van tijd
 hun capaciteit, zodat fabrikanten de maximale levensduur op 4 jaar stellen. Na die 4 jaar zal de accu
 nog wel werken, maar nooit lang genoeg met voldoende lichtopbrengst. Alleen door de accu in het
 vijfde jaar te vervangen, voldoet u dus aan de regels. Daarnaast schrijft de norm NEN 6088 voor 
welke pictogrammen u moet hebben.


360Safety-shop keurt uw noodverlichting, neem vandaag nog contact met ons op. U kunt ons bereiken via info@360safety-shop.nl / info@360safety-shop.nl

Geen producten in deze categorie