Controle Evac Chair

Controle Evac-chair

Het controleren en onderhouden van Evac-chairs, kost tijd en vereist een bepaalde kennis en deskundigheid. Dat deze tijd, kennis en deskundigheid niet altijd aanwezig is in uw bedrijf is begrijpelijk. 360safety-shop biedt u daarom de mogelijkheid om dit uit handen te geven aan onze professionele controleurs. Met andere woorden : laat u ontzorgen! Ook verzorgen wij controle en onderhoud aan BHV koffers en AED's

Na elke controle wordt er een controle formulier met de uitgevoerde werkzaamheden gemaakt en wordt indien gewenst bij u achter gelaten. Ook houdt 360safety-shop een administratie bij van de uitgevoerde controles en kunnen wij u een jaarrapportage toesturen. Verder houden wij de planning voor u bij en nemen wij 1 keer per jaar contact met u op voor het maken van een nieuwe afspraak

De volgende acties worden tijdens de controle uitgevoerd :

- Alle onderdelen van de Evac Chair worden aan de hand van een inspectierapport (IPR) gecontroleerd
en op het IPR wordt aangegeven of onderdelen vervangen dan wel gerepareerd dienen te worden.
Indien er reparatie noodzakelijk is wordt dit in overleg met de contactpersoon uitgevoerd.

- Controle of de Evac Chair nog op de juiste plaats in het gebouw bevindt.

- De stoel wordt getest op de trap zoals tijdens een ontruiming noodzakelijk is.

- Na controle ontvangt de contactpersoon een kopie van de bevindingen en reparaties die geconstateerd
zijn de medewerker van 360Safety-shop.

- De Evac Chair is altijd voorzien van een informatiesticker met de benodigde informatie zoals leverdatum
en serienummer. Deze sticker biedt extra ruimte voor de data van de onderhoudsbeurten. Conform CE
normering worden alle gecontroleerde Evac Chair registreert.

Voor deze controle werken wij samen met de importeur die als enige bevoegd is om deze controle uit te voeren.

Neem vandaag nog contact met ons op. U kunt ons bereiken via info@360safety-shop.nl / info@360safety-shop.nl

Geen producten in deze categorie